Het bestuur van VIB De Ronde Venen bestaat momenteel uit: 
v.l.n.r. Arwin Brouwer (voorzitter), Wim van der Laan (vice-voorzitter), Marisja van Gastel (secretaris], Han Feddema, Ronald Meijer (penningmeester), Jan Posdijk.

Het bestuur wordt bijgestaan door Jan Koster, secretariaat.
(secretariaat@vibderondevenen.nl) 


 

VIB De Ronde Venen