Management Sociëteit
01.12.2014

De eerder voor maandag 17 november aangekondigde laatste Management Sociëteit van dit jaar is verschoven naar maandag 1 december. Deze wordt georganiseerd in samenwerking met de gemeente.

Tijdens deze Management Sociëteit kunt u kennismaken met het voltallige college.

Op hoofdlijnen ziet het programma er als volgt uit. Na de voorstelronde van het college, zal de middag in het teken staan van diverse vormen van samenwerking. Dat kan zijn samenwerking tussen bedrijven onderling, tussen gemeente en groepen van bedrijven, maar ook zullen de ervaringen van u als individueel bedrijf op het gebied van samenwerking aan bod komen.

De middag zal onder leiding staan van een dagvoorzitter, die ook een aantal prikkelende stellingen zal behandelen.

De uitnodiging met het volledige programma wordt binnenkort toegezonden aan de leden.Terug naar het overzicht

VIB De Ronde Venen