Bedrijfsbezoek Golfpark Wilnis
08.06.2015

De laatste VIB Management Sociëteit voor de zomervakantie staat zoals gebruikelijk in het teken van een bedrijfsbezoek. Zo ook maandag 8 juni a.s. Dan zijn we te gast bij Golfpark Wilnis aan de Bovendijk in Wilnis. Graag nodigen wij u hiervoor uit.  De volgende sprekers zullen aan het woord komen.

Tom Blasse, bedrijfsleider van Golfpark Wilnis, zal met zijn presentatie ingaan op de historie van Golfpark Wilnis, het ontstaan van de baan en wat er allemaal komt kijken bij het aanleggen en onderhouden van een golfbaan.  Ook zal hij u meenemen in de ontwikkeling van de nieuwe golfbaan in Vianen, die het bedrijf daar aan het ontwikkelen is. De presentatie vanTom zal worden ondersteund met historische foto’s van de Golfbaan.

Jeroen Stevens, directeur van de Nederlandse Golf Federatie,  zal iets vertellen over de golfsport en specifiek ingaan op de toekomst van de golfsport, de jeugd en de paralellen met het bedrijfsleven. Zijn inleiding zal ook gaan over zijn visie op de golfsport, maar ook hoe golf de gezinnen van VIB ondernemers kan binden. Sport, topsport en recreatie, uitdaging en groei, zijn de thema's.

Na de sprekers volgt een rondleiding, door het mooie clubgebouw en zullen de loodsen worden bezocht waar de machines staan die gebruikt worden voor het onderhoud van de golfbaan. Medewerkers van het Golfpark zullen u uitleg daarover geven.

Tot slot krijgt u zelf de mogelijkheid om een balletje te slaan en kennis te maken met de golfsport. Willem Vork zal op de driving range een demonstratie geven. Willem is een topgolfer, wiens roots in Wilnis liggen. Hij is topgolfer geworden en heeft zelfs de Dutch Open gespeeld.
Kortom een zeer interessant bedrijfsbezoek, op een unieke locatie aan de Bovendijk in Wilnis. Ook als niet golfer is het zeker aan te raden om u aan te melden voor dit bedrijfsbezoek.

Locatie:

Adres Golfclub Veldzijde
Bovendijk 16A in Wilnis

Programma:

Het programma ziet er als volgt uit.

15.30 uur Inloop met koffie en thee
16.00 uur Opening door Arwin Brouwer, voorzitter VIB
16.15 uur Presentatie door Tom Blasse, bedrijfsleider van Golfpark Veenzijde
16.45 uur Presentatie Jeroen Stevens, directeur van de Nederlandse Golf Federatie
17.15 uur Rondleiding en demonstratie
17.45 uur Borrel op het terras
18.30 uur Walking diner
20.30 uur Einde bijeenkomst

 Terug naar het overzicht

VIB De Ronde Venen