Op deze pagina vindt u de jaarstukken voor de Algemene Ledenvergadering van maandag 25 september 2017.

Deze zijn als download in pdf beschikbaar. 

De financiële stukken liggen voorafgaand aan de ALV ter inzage in de zaal.

VIB De Ronde Venen