Het bestuur heeft vastgesteld dat de statuten na 25 jaar toe zijn aan een actualisatieslag. Tijdens een ingelaste Algemene Ledenvergadering op 15 januari j.l. zijn de statutenwijzigingen aangenomen en is overgegaan tot de afwikkeling en het passeren van de akte van statutenwijziging.

Bijgaand vindt u de geactualiseerde statuten van VIB De Ronde Venen.

VIB De Ronde Venen