Het bestuur van VIB De Ronde Venen op deze foto:

v.l.n.r. Daniël Storm (voorzitter), Wim van der Laan (vice-voorzitter), Marisja van Gastel (evenementen], Han Feddema (secretaris), Ronald Meijer (penningmeester), Jan Posdijk (PR en nieuwe media), Léon Raadschelders (Publieke Projecten).

Het bestuur wordt bijgestaan door Jan Koster, secretariaat.
(secretariaat@vibderondevenen.nl) 


 

VIB De Ronde Venen