Fronik Infra B.V.

Onze hoofdactiviteiten zijn:
- Bouw- en woonrijpmaken van woon- en werkgebieden;
- Reconstructie & nieuwbouw rioleringen;
- Aanleg/uitbreiding begraafplaatsen: grafkelders, (plein)inrichting;
- Upgraden industrieparken en bedrijfsterreinen;
- Onderhoudsservice en calamiteitendienst;
- Onderhoud open en gesloten verhardingen;
- Grond-, riool-, en straatwerk voor nieuwbouwwoningen;
- Waterbouw, als beschoeiingen, damwanden en vlonders.

Bekijk Fronik Infra B.V.

VIB De Ronde Venen