Samen naar Resultaat

Samen naar Resultaat begeleidt leidinggevenden, teams en organisaties van waar ze nu zijn, naar waar ze willen zijn. Van strategie naar uitvoering, van doel naar actie.

Mensen functioneren op hun best als ze doen wat ze belangrijk vinden, als ze doen waar ze goed in zijn én als ze zien waar dat aan bijdraagt.

Organisaties functioneren pas optimaal als de mensen die er werken, het gevoel hebben dat ze er écht toe doen. Leidinggevenden hebben daarbij een cruciale rol.

Diensten
* individuele (executive) coaching
* procesbegeleiding van (management)teams, facilitatie, strategiesessies
* helpen implementeren van de 1FOCUS aanpak in je organisatie: Resultaten behalen door gedragsverandering van werkvloer tot directiekamer.
* trainen van specifieke vaardigheden die nodig zijn om van hier naar daar te komen, via workshops en trainingenin o.a. leidinggeven en project management.

Bekijk Samen naar Resultaat

VIB De Ronde Venen