De Vereniging Industriele Belangengemeenschap De Ronde Venen (kortweg VIB) richt zich met haar dienstverlening exclusief op de gemeente De Ronde Venen. Lidmaatschap van VIB De Ronde Venen is derhalve alleen voorbehouden aan bedrijven en instellingen die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel met een vestiging in de gemeente De Ronde Venen.

Toetsing van de lidmaatschapsaanvraag vindt plaats aan de hand van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. 

De jaarcontributie behorende bij het lidmaatschap bedraagt € 5,- per werknemer, met een minimum van
€ 125,00 per jaar en een maximum van € 500,- per jaar. Alle bedragen zijn exclusief BTW

VIB De Ronde Venen werkt met een gebroken boekjaar. Het verenigingsjaar (en dus ook het lidmaatschap) loopt van 1 juli tot 30 juni.

VIB De Ronde Venen