VIB De Ronde Venen werkt met een gebroken boekjaar. Het verenigingsjaar (en dus ook het lidmaatschap) loopt van 1 juli tot 30 juni.

Beëindiging van het lidmaatschap dient minimaal 8 weken voor het einde van het verenigingsjaar, dus uiterlijk op 5 mei, schriftelijk (via brief, of e-mail) ingediend te zijn bij:

VIB De Ronde Venen
T.a.v. Ledenadministratie
Postbus 141
3640 AC Mijdrecht 
ledenadministratie@vibderondevenen.nl 

VIB De Ronde Venen