Persbericht: Zon op Bedrijfsdaken
04.06.2018

Bron: Gemeente De Ronde Venen

Persbericht Gem. De Ronde Venen 31-5-2018

Zonnepanelen op bedrijfsdaken

In hotel Mijdrecht Marickenland is het startschot gegeven voor het volleggen van alle bedrijfsdaken in De Ronde Venen met zonnepanelen.

Bewoners werden deze maand in bijeenkomsten reeds geïnformeerd over zonnepanelen, bedrijven nu dus ook. Daarmee worden belangrijke stappen gezet naar een energieneutrale gemeente.

Meer dan 30 ondernemers hebben reeds hun interesse getoond waarvan er zo’n 15 aanwezig waren op de bijeenkomst. Het bedrijf Econnetic bundelt daken tot één grootschalig project: 'Zon Op Bedrijfsdaken'. Dakeigenaren worden ontzorgd, het bedrijf verzorgt alles; van SDE-subsidieaanvraag, technisch onderzoek, financiering, tot aan ontwikkeling en beheer. Bedrijven hoeven zelf niet te investeren in het project , maar dat kan wel. Op die manier kan er een mooi rendement van 6 – 8 % worden behaald.

Unieke aanpak
Het project ‘Zon op Bedrijfsdaken’ van Econnetic maakt zonne-energie aantrekkelijk voor dakeigenaren door verschillende daken te bundelen tot één grootschalig project. Bart Maandag van Econnetic: “Wij ontzorgen ondernemers volledig door alle stappen in het proces, inclusief de financiering, voor onze rekening te nemen. Deelnemers kunnen meeinvesteren in het project met daartegenover een mooi rendement, maar dit is zeker geen must.” Ook de agrariërs worden deze maand benaderd in het project Zon op Boerendaken.

Grote stap voor een energieneutrale gemeente
Wanneer alle zonnepanelen er liggen, levert dat een behoorlijke bijdrage aan de klimaatdoelstellingen van de gemeente: Klimaatneutraal in 2040. Met dit project laten de bedrijven in de gemeente zien dat ze duurzame energie serieus nemen. Er zijn veel bedrijven in vooral Mijdrecht en Abcoude die daken hebben die geschikt zijn voor zonnepanelen. De potentie is enorm. Kiki Hagen, wethouder: “We zijn heel blij dat het bedrijfsleven ook mee doet met verduurzaming. Maar dit is nog maar het begin. Daarna komt energiebesparing en zoeken naar manieren om te ondernemen zonder gas. Bedrijven en gemeente gaan daarin nauw samenwerken.” De uitvoering van het project en het plaatsen van de zonnepanelen neemt anderhalf jaar in beslag.

Collectief project
De kern van het project is de bundeling van verschillende daken tot één groot project, zodat er projectfinanciering aangetrokken kan worden. Bedrijven kunnen op twee manieren deelnemen aan het collectieve project. Zij stellen hun dak ter beschikking zonder zelf te investeren en nemen vervolgens groene stroom van hun eigen dak af. Of zij investeren in het collectieve project. De bedrijven die meedoen zijn erg enthousiast. Wim van der Laan namens VIB De Ronde Venen: “Het leuke van dit project is dat veel van de rompslomp uit handen wordt genomen. Bedrijven krijgen goedkope groene stroom en na 15 jaar zijn de zonnepanelen van de ondernemer. Een goede deal.”

Ook profiteren van zonnepanelen op uw pand?
Meld u aan. Ondernemers in De Ronde Venen kunnen tot 1 juli deelnemen aan het project. Iedereen met een dak van minimaal 150 m² en een grootverbruik-aansluiting (meer dan 3 keer 80A), kan meedoen.

Meld u zich voor een gesprek aan via:
http://derondevenen.zonopbedrijfsdaken.nl/. Er wordt vervolgens contact met u opgenomen voor het maken van een afspraak.Terug naar het overzicht

VIB De Ronde Venen