BETERE DOORSTROMING N201
10.01.2019

Bron: Provincie Utrecht

Voor een toekomstbestendige provinciale weg N201 tussen Amstelhoek en Vreeland is geen ingrijpende verbreding en geen aanpassing van de huidige maximumsnelheid van 80 km per uur nodig.

Die keuze leggen Gedeputeerde Staten (GS) aan Provinciale Staten voor. Om de doorstroming en de bereikbaarheid te verbeteren en de leefbaarheid te handhaven of zelfs te verbeteren willen GS die voorkeursvariant nader uitwerken en gericht knelpunten gaan aanpakken.

Lees meer.

(Foto: Provincie Utrecht)Terug naar het overzicht

VIB De Ronde Venen