Standpunten en aandachtspunten omlegging N201
21.01.2020

Bron: Gemeente De Ronde Venen

De gemeente De Ronde Venen heeft diverse gesprekken gevoerd met leden van de VIB tijdens oa. bijeenkomsten van de provincie en met ambtenaren/collegeleden. De standpunten en aandachtspunten van het college ten aanzien van de vernieuwde N201 vind u in bijgaande document.Terug naar het overzicht

VIB De Ronde Venen