VIB adviseert over verkeerssituatie.
22.05.2020

Bron:

De VIB heeft een advies uitgebracht aan de Gemeente De Ronde Venen over de bereikbaarheid en verkeersveiligheid van de Ondernemingsweg en omgeving.

Vestiging Aldi op bedrijventerrein
Enkele maanden geleden heeft de Gemeente De Ronde Venen een omgevingsvergunning afgegeven voor de vestiging van een supermarkt met parkeerterrein aan de Ondernemingsweg te Mijdrecht. Deze supermarkt, van de keten Aldi, moet verrijzen op de locatie waar nu Roké Motors gevestigd is.

Advies
Naar aanleiding van deze ontwikkeling, heeft VIB overleg gevoerd met haar leden die in de omgeving van de Ondernemingsweg gevestigd zijn. Daaruit is naar voren gekomen dat er zorgen zijn over de bereikbaarheid en verkeersveiligheid van de omgeving. In plaats van daarover te klagen, hebben de leden, in onderling overleg, adviezen geformuleerd ter bevordering van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Deze adviezen heeft de VIB vandaag overhandigd aan Rein Kroon, wethouder en locoburgemeester van de Gemeente De Ronde Venen.

Opbouwend
De ondernemers, verbonden in de VIB, hopen op deze manier een bijdrage te kunnen leveren aan de leefbaarheid van de omgeving waarin zij gevestigd zijn. Niet alleen in hun eigen belang maar eveneens in het gemeenschappelijk belang.

Rein Kroon gaf aan blij verrast te zijn met de input van de zijde van de ondernemers. Hij gaf aan daarop een reactie te zullen formuleren en de samenwerking met de ondernemers met vertrouwen tegemoet te zien.

Het rapport kunt u downloaden middels de link.Terug naar het overzicht

VIB De Ronde Venen