Gezamenlijke ondernemerverenigingen tegen verdubbeling OZB 2021.
02.10.2020

Bron:

Misschien heeft u wel gehoord van het voornemen van de Gemeente om de opbrengst van de OZB voor ondernemers in 2021 met 96% te verhogen. Het VIB, samen met de andere ondernemersverenigingen van Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen en Abcoude, vindt dat dit, in deze tijd, een onverantwoorde maatregel is. Veel ondernemers moeten knokken om hun hoofd boven water te houden. Dit is dan ook niet het moment om een gat in de begroting te stoppen door een verdubbeling van de lasten van de ondernemers.

Op 29 september jl. hebben we weer ingesproken [link naar de tekst] in de commissievergadering van de Gemeenteraad. Ook daarbij is weer gebleken dat de Gemeente van geen wijken weet. Het lijkt politiek dichtgetimmerd te zijn. Niemand wil zijn vingers branden aan een alternatief plan. Kennelijk is het het meest eenvoudig om de ondernemers de rekening in de maag te splitsen.

Wij hebben dan ook voorgesteld om de lasten stapsgewijs te verhogen. Niet zo hoog als werd gesteld, namelijk bijna een verdubbeling. Zelfs 25% vinden we een flinke lastenverzwaring in plaats van de voorgestelde 90%. Daarom pleiten we voor een gefaseerde verhoging gedurende 5 jaar. Ook dat is gezien het moment een mooie geste waarmee ondernemers laten zien dat ze willen bijdragen aan een aantrekkelijke en financieel gezonde gemeente. In vijf jaar tijd kan zo worden toegewerkt naar een lastenverhoging die de gemeente verder helpt en voor ondernemers acceptabel is.

Op 14 en 15 oktober a.s. vindt de politieke beraadslaging over de begroting plaats in de Gemeenteraad. Dan is het erop of eronder. Wilt u uw invloed aanwenden, doet u dat dan nu! Neem contact op met raadsleden in uw omgeving. Neem contact op met wethouders in uw omgeving. Maak ze duidelijk dat deze maatregel op dit moment ondenkbaar is. Natuurlijk willen ondernemers bijdragen maar niet nu en niet in deze mate. Hopelijk kunnen we met elkaar zorgen dat dit plan, in de huidige vorm, van tafel gaat.Terug naar het overzicht

VIB De Ronde Venen