Dossier - Verbreding N201

28-10-2016
Reactie VIB De Ronde Venen op enquête RVB inzake verbreding N201.

Desgevraagd door de redactie van De Groene Venen, gaf het bestuur van VIB De Ronde Venen een reactie op de enquête van RVB inzake de verbreding van de N201.

Het bestuur van VIB De Ronde Venen – belangenbehartiger van zo’n 260 bedrijven in De Ronde Venen – is van mening dat de RVB-enquête inzake verbreding van de N201 slechts een momentopname is. Een momentopname gebaseerd op ervaringen tijdens een ‘verkeersluwe’ periode van economische crisis.

In deze enquête is geen rekening gehouden met de verwachte stijging van de filedruk door de aantrekkende economie. De enquête is daarbij slechts beantwoord door 537 inwoners (1,3% van het totaal aantal inwoners) die geen verkeersdeskundigen zijn.

Wat nu nog niet is, kan met een extra filedruk van bijvoorbeeld 5%, een effect hebben van 15 minuten extra filevertraging. Een deskundige verkeersmeting, alsmede een reëel verwachtingsplan is noodzakelijk om een juiste inschatting te kunnen maken en een realistische mening te vormen.

Het bestuur van de VIB begrijpt nog steeds niet dat de dubbele N201 tot Uithoorn destijds niet direct is doorgetrokken naar de A2. Daar heeft de provincie Utrecht en ook de gemeente kansen laten liggen. De verkeersproblemen bevinden zich nu bij Mijdrecht en Vinkeveen en zijn de afgelopen twee jaar al sterk toegenomen (de voor 2020 berekende verkeersintensiteit wordt al regelmatig bereikt of overschreden). Als deze ontwikkeling zich op een gelijke wijze voortzet, hebben we binnen vijf jaar een verkeersinfarct binnen onze gemeentegrenzen.

De verkeersproblemen manifesteren zich nu met name voor en op het traject na de A2 richting Hilversum. Momenteel wordt concreet onderzocht om daar de N201 te verdubbelen, inclusief een extra brug over het Amsterdams Rijnkanaal. Het bestuur van de VIB dringt er hierbij op aan om in planvorming het overige deel van de N201 (vanaf de A2 tot Uithoorn) nu wel verder op te pakken. Realisatie zal dan sowieso pas over vele jaren plaatsvinden.

Niets doen zal zo goed als zeker nadelige economische effecten hebben voor de gemeente en gevestigde bedrijven en is dus geen optie. Daarbij pleit de VIB er tevens voor om ook het Openbaar Vervoer, als een reëel alternatief voor het woon-werkverkeer, verder te ontwikkelen.Terug naar het overzicht

VIB De Ronde Venen