PBUW

PBUW (Platform Bedrijven Utrecht West)

Utrecht West is in economische zin een belangrijke regio in Nederland die vooral sterk is in de maakindustrie & logistiek. Deze regio wordt ook wel ‘de Werkplaats van de Provincie Utrecht’ genoemd.

Het PBUW vertegenwoordigt de ondernemers uit de gemeenten De Ronde Venen, Stichtse Vecht, Woerden, Montfoort, Oudewater, IJsselstein en Lopik. Zo zijn er 5 knelpunten die de ondernemers in de gehele regio ondervinden:

 • Herstructurering & ruimte
  Het opknappen van bestaande bedrijventerreinen en het uitgeven van nieuw bedrijventerrein voor bedrijven met een ruimtevraag. Zo kan de regio groeien in economie en werkgelegenheid.
 • Bereikbaarheid
  Op diverse plekken in de regio is snel actie nodig om de bereikbaarheid te verbeteren. Denk hierbij aan het openbaar vervoer, de N201, de randwegen in Woerden en de N210.
 • Aansluiting (technisch) onderwijs & arbeidsmarkt
  Binnen onze regio zijn er vanuit het bedrijfsleven diverse initiatieven (Woerdens Techniek Talent & TechNet Amstel & Venen) om kinderen enthousiast te maken voor techniek. Waar het aan ontbreekt is goed technisch onderwijs op VMBO en MBO niveau. Het bedrijfsleven wil hierin graag faciliteren maar kan dit niet zonder de overheid!
 • Betaalbare woningen voor werknemers
  In Utrecht West is een enorm tekort aan betaalbare woningen voor werknemers. Het PBUW doet een dringende oproep voor versnelde bouw van betaalbare woningen en zo nodig bouwen op of buiten de rode contouren. Werknemers dreigen de regio te verlaten! Gedeputeerde Van den Berg gaf aan dat die nieuwe ontwikkeling dan geschikt moet zijn voor die werknemers.
 • Energietransitie
  De vragen van PBUW hieromtrent waren: Hoe houden we de energietransitie haalbaar én betaalbaar. Hoe kan de overheid ons hierin faciliteren?

VIB De Ronde Venen heeft zich ingespannen om aandacht te krijgen voor zaken als: aansluiting onderwijs en toekomstbestendige banen in techniek en logistiek, een beter OV in de gemeente, een betere doorstroming van de N201 en de mogelijkheden om uit te breiden op het bedrijventerrein nu steeds meer ondernemers weer willen en kunnen uitbreiden.

Interessante links

Coalitieakkoord 2019-2023

Downloads

coalitieakkoord-2019-2023-nieuwe-energie-voor-utrecht