Word lid

  • 1 Kies het lidmaatschapstype
  • 2 Persoonlijke gegevens
  • 3 Overige opties
  • 4 Klaar!

Wat leuk dat je lid wil worden van VIB De Ronde Venen! 

De Vereniging Industriele Belangengemeenschap De Ronde Venen (kortweg VIB) richt zich met haar dienstverlening exclusief op de gemeente De Ronde Venen. Lidmaatschap van VIB De Ronde Venen is derhalve alleen voorbehouden aan bedrijven en instellingen die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel met een vestiging in de gemeente De Ronde Venen.

Toetsing van de lidmaatschapsaanvraag vindt plaats aan de hand van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. 

De jaarcontributie behorende bij het lidmaatschap bedraagt € 5,- per werknemer, tot 25 personeelsleden een minimum van
€ 125,00 per jaar en vanaf 26 personeelsleden een maximum van € 500,- per jaar. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

VIB De Ronde Venen werkt met een gebroken boekjaar. Het verenigingsjaar (en dus ook het lidmaatschap) loopt van 1 juli tot 30 juni.

Beëindiging van het lidmaatschap dient minimaal 8 weken voor het einde van het verenigingsjaar, dus uiterlijk op 5 mei, schriftelijk (via brief, of e-mail) ingediend te zijn bij:

VIB De Ronde Venen
T.a.v. Ledenadministratie
Postbus 141
3640 AC Mijdrecht 
ledenadministratie@vibderondevenen.nl 

De onderstaande velden dien je in te vullen, om je aanmelding te voltooien.

Lidmaatschapstype