Nieuws

Bocht bij Mijdrecht N201 wordt gestrekt.

Bocht bij Mijdrecht N201 wordt gestrekt.

Op 8 november 2022 hebben Gedeputeerde Staten vastgesteld dat het aangepaste plan met maatregelen voorgelegd kan worden aan Provinciale Staten die er op 14 december 2022 een besluit over nemen. Het aangepaste plan is een versoberde versie van een eerder plan. Dat werd eind 2020 afgewezen omdat het te duur was en te weinig balans bood tussen bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid. De studiefase is daarna verlengd om tot een kleiner en goedkoper maatregelenpakket te komen dat recht blijft doen aan het oplossen van de knelpunten op de N201.

Voorgestelde maatregelen N201

Het nieuwe plan omvat onder meer verbreding van het fietspad, aanbrengen van geleiderails, geluidswerende maatregelen, snelheidsverlaging op de kruisingen naar 60 km/u en maatregelen voor een betere doorstroming. Door langere op- en afritten bij afslag Vinkeveen kan het verkeer vanuit Vinkeveen met gepaste snelheid veiliger invoegen op de N201.

Bocht bij Mijdrecht

In het nieuwe plan is ook opgenomen dat de bocht bij Mijdrecht wordt gestrekt in plaats van verruimd. Hiermee wordt een flink aantal huizen gespaard. De bocht bij Mijdrecht is een doorn in het oog van weggebruikers, omwonenden en de gemeente De Ronde Venen. De bocht voldoet ook niet aan de ontwerpeisen voor een drukke provinciale weg. Naar aanleiding van de reacties uit de omgeving heeft de projectgroep N201 de strekking van de bocht bij Mijdrecht verder uitgewerkt, samen met de gemeente De Ronde Venen.

Kijk hier voor een animatie van het plan.

Participatie met de omgeving

Het concept van het nieuwe plan is in het voorjaar van 2022 gepresenteerd aan de omgeving. Suggesties en aanbevelingen zijn zoveel mogelijk verwerkt in het plan waarover Provinciale Staten een besluit gaan nemen. Een deel van deze suggesties pakt de provincie op in de volgende fase van het project, waarin de maatregelen gedetailleerd worden uitgewerkt.

Commissie Milieu en Mobiliteit op 23 november 2022

Vooruitlopend op de besluitvorming in Provinciale Staten organiseert de commissie Milieu en Mobiliteit op 23 november van 19:00 tot 21:00 uur een aparte bijeenkomst voor insprekers. Op die manier krijgen belanghebbenden nogmaals een kans om hun visie op het plan voor de N201 toe te lichten. Insprekers kunnen zich tot en met 21 november aanmelden via statengriffie@provincie-utrecht.nl onder vermelding van het onderwerp waarover zijn willen inspreken. De bijeenkomst vindt plaats in het Huis voor de provincie in Utrecht, maar insprekers kunnen er ook voor kiezen om digitaal aanwezig te zijn via Teams. Na aanmelding ontvangen insprekers nadere informatie over de agenda en de verdere werkwijze.

Kosten en uitvoering

Voor het plan dat Gedeputeerde Staten ter besluitvorming voorleggen aan Provinciale Staten, wordt een financiële reservering gemaakt van 95 miljoen euro. Het plan kent een positieve maatschappelijke kosten-baten analyse, dat betekent dat het meer voordelen oplevert dan dat het kost. Denk aan reistijdswinst, minder geluidsoverlast, betere leefbaarheid en veiligheid. Als Provinciale Staten op 14 december akkoord gaan, wordt in januari 2023 een start gemaakt met de verdere uitwerking van de maatregelen en het doorlopen van de planologische procedures. Daarna zoekt de provincie een aannemer om de maatregelen uit het plan buiten uit te voeren.

Meer (achtergrond)informatie over het programma Toekomst N201 is te vinden op www.toekomstn201.nl  externe link.

 

 

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen