Nieuws

Overleg PBUW maakindustrie Provincie Utrecht

Overleg PBUW maakindustrie Provincie Utrecht

Aanleiding van het gesprek was het terughalen van maakindustrie uit China. In de Coronacrisis ontstond er snel een gebrek aan spullen die uit China moeten komen. Dit maakt ons kwetsbaar. De vraag is kunnen we dit realiseren?

Kort gespreksverslag
Het was een goed en open gesprek waarbij PBUW aangegeven heeft dat het op dit moment niet mogelijk is maakindustrie terug te halen simpelweg om de reden dat eerst de problemen voor de huidig gevestigde maakindustrie opgelost moeten worden. David haalt aan dat er in de Coronacrisis door de overheid zaken versneld mogelijk werden (onder druk wordt alles vloeibaar), het zou goed zijn als dit principe ook gebruikt wordt voor de dringende problemen in onze regio.

Er is gesproken over;

Woningbouw voor medewerkers
PBUW
Betaalbare woningbouw voor medewerkers in onze bedrijven / medewerkers vertrekken uit de regio omdat ze hier niet kunnen wonen.
Kijk hierbij ook buiten de rode contouren / binnenstedelijke bouw is voor onze medewerkers niet te betalen en te weinig / zoek naar regionale mogelijkheden op korte termijn. Bijvoorbeeld Rijnenburg een grote locatie waar alle woning categorieën gebouwd kunnen worden / er is vooral behoefte aan woningen tot max. 250K.
Bepaal dat bij nieuwbouwwoningen mensen die in die gemeente wonen een hoge urgentie krijgen bij huur en koopwoningen. Dit betekent kortere woon-werk reistijden met alle voordelen van dien.
Groot probleem vormen de uitzendorganisaties voor arbeidsmigranten, het verdienmodel van dergelijke bedrijven is niet het uitzenden van personeel maar de verhuur van door hen aangekochte panden waarin
men tegen hoge huren heel veel medewerkers huisvest.
De beleidsteksten in de economische visie en omgevingsvisie van de provincie verschillen nogal met de terughoudende teksten als het op uitvoering van dat beleid aankomt. Wij hebben daar grote zorgen over en vragen dar aandacht voor.

Robert Strijk
De door PBUW genoemde punten staan bij ons goed op het netvlies en wordt door ons hard aan gewerkt aan woningbouw.
In de economische visie spreken we over een pilot die al loopt in Amsterdam. Hierbij worden woningen ondergebracht in een stichting en allen verhuurd aan werknemers binnen die regio. De huurprijs is daarop aangepast.
De vertegenwoordigers van de aanwezige ondernemersverenigingen pleiten er voor dit idee om te zetten in een pilot in diverse plaatsen in Utrecht West.
Vertrekken de medewerkers uit de regio kunnen ze in het huis blijven wonen (huurwet) gevolg is dat de huur dan een stuk hoger wordt.
Naar mijn idee geven zijn de teksten in de visies duidelijk, er is inderdaad een verschil in toonzetting die in de omgevingsvisie is wat strikter dan in de economische visie maar bieden voldoende mogelijkheden.

Derk Boswijk
CDA heeft een voorstel gedaan voor de bouw van 50 woningen in dorpen, per kern,buiten de rode contouren!

Uitbreiding bedrijventerreinen
PBUW
Zorg voor voldoende kwalitatieve uitbreiding van bedrijventerreinen op korte en op lange termijn / bestempel deze nieuw uit te geven bedrijventerreinen alleen voor huidig gevestigde bedrijven en niet voor ‘nieuwkomers’ van buiten de regio (multinationals).

Robert Strijk
We zijn druk bezig met de bedrijfsruimte op korte en op lange termijn. 100H in de regio moet mogelijk zijn.
Het is niet zo dat er helemaal geen ruime is momenteel, indien nodig is er per direct ruimte beschikbaar

Maakindustrie
PBUW
Zorg voor voldoende ruimte voor innovatie bij de maakindustrie door heldere lijnen, eenvoudige regelgeving en het kijken naar mogelijkheden in tegenstelling tot beperkingen.
De inzet op scholing is geweldig maar niet voldoende, betaalbare woningen voor werknemers en meer mogelijkheden en minder beperkingen zijn essentieel.

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen