Nieuws

OZB 2023 minder omhoog!

"Zoals inmiddels wel bekend is, heeft de gemeente De Ronde Venen zich voorgenomen om de onroerendzaakbelasting voor ondernemers (OZB niet-woningen) te verdubbelen. Men is daar in 2020 mee begonnen. Mede door verzet van de ondernemersverenigingen, is een deel van de verhoging voor 2022 doorgeschoven naar 2023. In de begroting van 2023, die in oktober in de Gemeenteraad is behandeld, stond dus ook weer een verhoging ingetekend van maar liefst € 876.000,--. Daarmee zou de verdubbeling van de gemeentelijke lasten voor ondernemers, in drie jaar, een feit zijn. Dit is onbegrijpelijk, zeker omdat de begroting voor 2023 en de jaren daarna een overschot kent. Waarom moeten ondernemers, in deze lastige tijd, dan nog meer bloeden?

Samen met de andere ondernemersverenigingen in De Ronde Venen, hebben wij ingesproken in de raadsvergadering en gesproken met raadslieden en wethouders. Dat heeft mede geleid tot een wijzigingsvoorstel van VVD, Ronde Venen Belangen, CDA, Lef, Inwonerscollectief en de seniorenpartij om de (verhoging van de) OZB voor ondernemers, in het boekjaar 2023 eenmalig met € 375.000 te verlagen. Het betreft dus een verlaging van een verhoging. Per saldo gaat de OZB voor ondernemers nog steeds met een half miljoen omhoog, alleen (eenmalig) minder omhoog dan de bedoeling was. Dit wijzigingsvoorstel is op 3 november jl. door de gemeenteraad aangenomen.

Dat wil zeggen dat we toch een kleine winst binnengehaald hebben. Niettemin zullen we ons volgend jaar wederom moeten melden om te voorkomen dat ook de laatste beoogde verhoging door gaat. Daar is, in de begroting van de gemeente, alle ruimte voor. De reden dat er niettemin zo weinig politieke wil is om de gemeentelijke lasten voor ondernemers te beperken is dat er weinig maatschappelijke aandacht voor is. Als de bibliotheek moet bezuinigen, dan staan de lokale kranten daarvan vol. Als de gemeentelijke lasten voor ondernemers verdubbelen dan hoor je daar vrij weinig over. Als u gelegenheid heeft, spreek uw raadsleden en wethouders dan ook eens aan op de OZB! Laat hem weten dat ondernemers van onschatbare waarde zijn voor onze regio en niet straffeloos kunnen worden gebruikt als sluitpost voor de begroting van de gemeente."

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen