Nieuws

VIB DE Ronde Venen pleit voor fietspad op het Bellopad bij bedrijventerrein Mijdrecht.

VIB De Ronde Venen pleit voor fietspad op het Bellopad bij bedrijventerrein Mijdrecht.

Mijdrecht - De fietsers over het bedrijventerrein verdienen een veiliger verkeerssituatie. Dat meent het bestuur van de ondernemingsvereniging in Mijdrecht; VIB De Ronde Venen. En dus pleit het bestuur ervoor dat het Bellopad, de oude spoorlijnroute langs de rand van het bedrijventerrein, een functie moet krijgen krijgt als fietspad. “Dat is niet alleen veiliger voor de mensen die hier werken. Ook de scholieren vanaf Marickenland kunnen zo veiliger van en naar school. Bovendien geloven we dat we medewerkers beter op fiets krijgen, en dus uit de auto, als het veiliger en plezieriger wordt om op de fiets naar het werk te komen.”, aldus voorzitter Daniël Storm.

 

"In de achterliggende jaren is gebleken dat de verkeersveiligheid op het bedrijventerrein in Mijdrecht te wensen overlaat. Het aantal vervoersbewegingen neemt toe, terwijl de industriële bestemming van het bedrijfsterrein steeds nadrukkelijker wordt gecombineerd met detailhandel (Aldi), wonen en horeca (Stationslocatie). De zwakke verkeersdeelnemers worden daarvan meest nadrukkelijk het slachtoffer. Het fietspad dat parallel loopt aan de Industrieweg in Mijdrecht heeft in de achterliggende jaren al meerdere slachtoffers geëist, waarvan enkele zelfs dodelijk. 

Dat is met name ook zo ernstig omdat dit fietspad de doorgaande fietsroute is voor veel leerlingen van het Veenlandencollege in Mijdrecht en Vinkeveen. Uiteraard is elk slachtoffer in het verkeer er één te veel, maar algemeen aanvaard is dat kinderen in het verkeer bijzondere aandacht verdienen. De kern van deze kwestie is dat de Industrieweg, met zijn zwaar vrachtverkeer en vele onoverzichtelijke kruisingen, ongeschikt is als doorgaande fietsroute. Het standpunt van het VIB is derhalve dat gekeken moet worden naar alternatieve fietsroutes, buiten het bedrijventerrein om, om nog meer slachtoffers op het bedrijventerrein te voorkomen. 

In het verleden is er binnen de gemeente gesproken over een doorgaande fietsroute tussen Wilnis en Mijdrecht over het zogenaamde Bellopad. Deze oude spoordijk loopt langs de Zuidzijde van het bedrijverterrein maar kent geen kruisingen met snelverkeer. Een doorgaande fietsroute van Wilnis naar Mijdrecht en vice versa langs dat tracé zou derhalve belangrijk kunnen bijdragen aan de verkeersveiligheid van de meest kwetsbare verkeersdeelnemers. 

VIB is zich ervan bewust dat een doorgaande fietsroute over het Bellopad maatschappelijk omstreden is, vanuit het oogpunt van natuurbehoud en recreatie. Niettemin meent het bestuur dat deze belangen niet opwegen tegen het belang van een doorgaande fietsroute die het bedrijventerrein omzeilt. Dit met name ook met het oog op de veiligheid van de meest kwetsbare verkeersdeelnemers. VIB roept het College van B&W van de gemeente derhalve op om de mogelijkheid van een doorgaande fietsroute tussen Wilnis en Mijdrecht via het Bellopad nogmaals serieus te onderzoeken.

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen