Nieuws van de leden

Roké bouwt aan de toekomst

  • Vereniging
  • 1 minuut (256 woorden)

ijdrecht - Supermarktketen Aldi gaat op het Bedrijventerrein Mijdrecht een nieuwe supermarkt bouwen. Dit blijkt uit een informatienota van het college van B&W aan de gemeenteraad.

Het college stelt de gemeenteraad ervan in kennis dat het een omgevingsvergunning heeft verleend voor de bouw en realisatie van een supermarkt met parkeervoorziening aan de Ondernemingsweg 9 (en 7) te Mijdrecht. 

In een uitgebreide motivering van het besluit, schrijft het college dat het op 9 oktober 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning bouwen heeft ontvangen voor de realisatie van een Aldi supermarkt met parkeervoorziening op de percelen Ondernemingsweg 9 en 7. Op dit adres is momenteel nog Roké Motors gevestigd.

Onder het oude bestemmingsplan Bedrijventerrein Mijdrecht uit 1972 was op deze locatie in principe geen detailhandel toegestaan, waarbij een uitzondering was gemaakt voor o.a. garages met bijbehorende detailhandel voor accessoires. Onder die uitzondering kon op deze locatie Roke Motors gevestigd worden.

In 2009 werd een nieuw bestemmingsplan voor het Bedrijventerrein Mijdrecht opgesteld, waarin
detailhandel geheel werd uitgesloten. Nadat bezwaar was gemaakt, werd voor detailhandel op de desbetreffende locatie alsnog een uitzondering opgenomen. Het college schrijft dat toentertijd in de voorschriften geen (verdere) specificaties of beperkingen zijn opgenomen ten aanzien van detailhandel.

Mede gelet op de jurisprudentie op dit punt heeft het college van B&W geconcludeerd dat het juridisch gezien geen andere mogelijkheid heeft dan de vergunning te verlenen.

Wanneer de bouwwerkzaamheden starten is nog niet bekend. Of de bouw van de nieuwe Aldi-supermarkt betekent dat het filiaal in Winkelcentrum Adelhof in Mijdrecht verdwijnt is evenmin bekend.


Crisis? Zwembad business groeit.
11aug

Crisis? Zwembad business groeit.

We spreken met Peter Spijker van Waterair zwembaden Nederland gevestigd in Mijdrecht. Peter startte in 2019 met een exclusief importeurs...

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen